• غير مصنف
  • 0

Visco: “Ok alla riforma fiscale ma rispettare i vincoli. L’euro? L’uscita è fuori discussione”

Italy’s Voice – «È una buona cosa riuscire a ridurre tutte le imposte perché dopo 50 anni ci vuole una riforma fiscale, ma bisogna vedere i modi e i tempi». Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco interpellato su Flat Tax e reddito di cittadinanza alla Repubblica delle idee, spiegando che «l’obbiettivo è positivo ed è ovvio che bisogna difendere i più deboli». A suo avviso poi «il reddito d’inclusione va nella direzione che vuole essere rafforzata dal Governo, perché bisogna dare opportunità a tutti, ma bisogna capire i modi e i tempi e avere chiari i vincoli di bilancio».

“Riforma fiscale va fatta con l’Europa”

«Fare una riforma fiscale richiede delle scelte che debbono essere fatte con un approfondimento» ha aggiunto Visco che invita a «cercare di non avere troppe vie nazionali perché in Europa ci stiamo da europei e bisogna avere dei sistemi il più possibile uniformi sicuramente nel campo delle imposte ma credo che valga per molte altre cose».

“Uscita da euro fuori discussione”

L’uscita dall’euro per l’Italia è fuori discussione. «C’è stato un giorno di grande tensione su queste strane interpretazioni su desideri di uscita dall’euro». «Di uscire dall’euro – ha scandito – non se ne parla, non se ne deve parlare e non è solo improponibile, ma anche dannoso». Riferendosi agli euroscettici Visco parla di «passi in avanti che si possono fare insieme», infatti «bisogna essere presenti su questi tavoli, a Bruxellesss è presente il governo e noi siamo presenti a Francoforte. Visco ha poi evidenziato i vantaggi del’integrazione europea indicando come «con la fine della guerra fredda ci sono stati benefici» e «l’obiettivo di Kohl e di Ciampi era quello di mettere una pietra sopra i rischi di guerre e noi abbiamo avuto 70 e più anni di pace e benessere nonostante le difficoltà di questo periodo grazie all?integrazione europea». «E? evidente che questa crisi gravissima che ci ha colpito in 10 anni – ha aggiunto – è la piu grave della storia dell?Italia unita, molto di piu di quella degli anni 30» Secondo Visco «è stata però assorbita e c?e? il rischio che non siano stati percepiti a fondo le difficoltà e il pericolo che abbiamo corso».

fonte – berliner-zeitung

ملاحظة هامة حول نسخ مواضيع الموقع : استناداً إلى قوانين جرائم الحاسوب ، فإن نسخ المواضيع من موقعنا بدون الحصول على إذن هو أمر مخالف للقانون و يعرضك للملاحقة القضائية . إن الموقع تم تزويدة بأقوى البرمجيات التي تكشف هذا أمر . في حال تم نسخ أحد مواضيعنا بدون الحصول على إذن منا ، فإننا سنلحظ ذلك في أقصر وقت ممكن عن طريق البرمجيات القوية جداً التي قمنا بتنصيبها على موقعنا، وسيتم الملاحقة الشرطية والقضائية عن طريق مركز جرائم الحاسوب . في حال رغبتكم بنسخ محتويات و مواضيع موقعنا يجب أن تخاطب الادارة حتى لا تتعرض للملاحقة القانونية .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

You may also like...

اترك تعليقاً